Detská organizácia FÉNIX

LETNÁ ŠKOLA FÉNIXU - STRÁŇAVY
Odfotografoval Teddy PASTERNÁK
1. - 6. júla 2004

Majiteľ týchto stránok

PREDNÁŠKA O TURISTIKE a AEROBIC S LUCIOU
FENIX_2004_STRANAVY_0081 FENIX_2004_STRANAVY_0082 FENIX_2004_STRANAVY_0084 FENIX_2004_STRANAVY_0085 FENIX_2004_STRANAVY_0086 FENIX_2004_STRANAVY_0087 FENIX_2004_STRANAVY_0088 FENIX_2004_STRANAVY_0129
FENIX_2004_STRANAVY_0083 FENIX_2004_STRANAVY_0109 FENIX_2004_STRANAVY_0126 FENIX_2004_STRANAVY_0117 FENIX_2004_STRANAVY_0114 FENIX_2004_STRANAVY_0096 FENIX_2004_STRANAVY_0098 FENIX_2004_STRANAVY_0133
FENIX_2004_STRANAVY_0100 FENIX_2004_STRANAVY_0101 FENIX_2004_STRANAVY_0102 FENIX_2004_STRANAVY_0103 FENIX_2004_STRANAVY_0104 FENIX_2004_STRANAVY_0105 FENIX_2004_STRANAVY_0106 FENIX_2004_STRANAVY_0107
FENIX_2004_STRANAVY_0108 FENIX_2004_STRANAVY_0092 FENIX_2004_STRANAVY_0110 FENIX_2004_STRANAVY_0111 FENIX_2004_STRANAVY_0112 FENIX_2004_STRANAVY_0113 FENIX_2004_STRANAVY_0099 FENIX_2004_STRANAVY_0115
FENIX_2004_STRANAVY_0116 FENIX_2004_STRANAVY_0093 FENIX_2004_STRANAVY_0118 FENIX_2004_STRANAVY_0119 FENIX_2004_STRANAVY_0120 FENIX_2004_STRANAVY_0121 FENIX_2004_STRANAVY_0122 FENIX_2004_STRANAVY_0123
FENIX_2004_STRANAVY_0124 FENIX_2004_STRANAVY_0125 FENIX_2004_STRANAVY_0094 FENIX_2004_STRANAVY_0127 FENIX_2004_STRANAVY_0128 FENIX_2004_STRANAVY_0095 FENIX_2004_STRANAVY_0132 FENIX_2004_STRANAVY_0090
Predchádzajúca strana fotografií

Strana 2 zo 7

Ďalšia strana fotografií
Prvá strana fotografií